Teixits tècnics

El teixit Screen compost de filaments de fibra de vidre o polièster i recobert de PVC, funciona com com un filtre solar disminuint l'efecte negatiu dels rajos ultraviolats.
El PVC que recobreix la fibra de vidre o el polièster i que en els teixits més fins pot ser tan sols d'entre 2 o 3 micres , resisteix temperatures de +80ºC i fins a -35ºC. Obtenint com a resultat un teixit resistent apte per a ser usat tant a l'interior com a l'exterior.
Una major o menor obertura del teixit ens permeten variar el percentatge de transparència i regular la temperatura interior.
Els teixits opacs s'utilitzen per a impedir totalment l'entrada de llum.
Tots aquests teixits són ignífugs i compleixen les normatives M-1 Classe, B-1 y M-2